Blog image

ده روش از برترین روش های تقویت مهارت Speaking زبان انگلیسی

By : می 30, 2017 No Comment
روش های تقویت مهارت Speaking , تمرین برای تقویت مهارت اسپیکینگ (Speaking Skill) یا صحبت کردن به زبان انگلیسی، از جذاب ترین و مفیدترین بخش های آموزش زبان است. همین که بتوانید تا حدی انگلیسی صحبت کنید راه های بسیاری برای تقویت سایر مهارت های زبانی
Read more
Blog image

چند نکته مهم در مورد Speaking در آزمون آیلتس

By : مارس 1, 2017 ۰۱ Comment
ايستگاه ايلتس : ??? چند نکته مهم در مورد Speaking در آزمون آیلتس: ? سریع صحبت کردن بطوری که در فیلم یا در  نمایشهای تلویزیونی می بینید، اگر با دقت گرامری و کاربرد صحیح   لغت و حروف ربط همراه نباشد از سوی ممتحن یک مانور
Read more