چگونه گرامر زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشیم.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
گرامر را بهبود ببخشیم

گرامر

How to Improve Your Grammar

چگونه گرامر خود را بهبود ببخشیم

گرامر سیستم ساختاری  یک زبان است و هر زبانی دارای قوانین خواص خود است.  با این حال گرامر صرفا درباره قوانین و قرار دادهای تعیین شده نیست که چگونه بتوانیم صحبت کنیم یا بنویسیم. بلکه املاء، کلمات صرفی در اهداف مختلف، و روش هایی که لغات جملات مختلف را به وجود می آورند را نیز شامل می شود.  در حالیکه که خوب است به یاد داشته باشیم که زبان بطور پیوسته در حال تغییر است. همچنین اینکه بدانیم گرامر مناسب برای برقراری ارتباط ضروری و مهم است.  خوشبختانه، منابع بسیاری جهت کمک به افرادی که قصد بهبود گرامر خود را دارند  در دسترس است.

بخش ۱

آموزش اساس گرامر

ارتقا گرامر

۱٫ part of speech(بخش گفتاری)- یک زبان از انواع مختلفی لغات تشکیل شده است. آنها شامل اسم ها، صفات، ضمایر،افعال، قید ها ، حروف اضافه، حروف ربط، اصوات، و گاهی حروف تعریف هستند.  برای اینکه جملات را به درستی کنار هم  قرار دهید باید بدانید آن کلمه چه بخشی از گفتار شما است و در جمله چه نقشی ایفا می کنند.

*** اسم ها- عناصری هستند که معمولا در یک جمله عملی را انجام می دهند، همچون شخص، مکان، کار، ایده، احساسات، حیوان، و یا رویداد ها.

اسم ها شامل :

SallyParissand , philosophy , happinessdogbirthday.

 

***صفات- اسم ها را توصیف می کند. وضع و ویژگی های اسم ها را توصیف می کند. صفات شامل ،

redfunnylazylargeshort.

*** ضمایر در انگلیسی- جای اسم ها می نشینند. ضمایر فاعلی( مانند I, she,they)،

ضمایرمفعولی(مانند us,you,it, them)

ضمایرملکی(مانند,)، mine,yours,his,hers,theirs

ضمایرنسبی(مانند who, which, that, whose)

***افعال نشان دهنده عمل و یا حالات’ بودن’ است و می گویند آن اسم چکار می کند. افعال شامل run, sing, type,be,walkk است.

***قیدها- فعل، صفت، حروف ربط، حروف اضافه و دیگر قیدها را توصیف می کنند.  آنها لغاتی همچون quickly, well,sadly, slowly هستند. این لغات اغلب با ly پایان می یابند.

*** حروف اضافه- نشان دهنده رابطه زمان، مکان و یا جهت هستند.

حروف اضافه شامل  toinonoverofacross. می باشند.

***حروف ربط- اتصال بین اسم ها، بندها، عبارات،  جمله ها می باشند. حروف ربط همپایه ( Coordinating conjunctions) بندهای جدا را به هم پیوند می دهد . آنها for, and, nor, but, or, yet, so هستند.( fanboys را به خاطر داشته باشید.)

حروف ربط وابسته( Subordinating conjunctions)، بندهای وابسته را بهم پیوند می دهد و آنها شامل because, if, since , while, althoughمی باشد.

***اصوات- لغاتی هستند که احساسات را نشان می دهند. آنها شامل، hey, oh, wow, ouch هستند. اغلب بعد آنها علامت تعجب می آید.

***حروف تعریف- برای توصیف و تعریف اسم ها بکار می رود. The حرف تعریف معرفه و a /an حرف تعریف نکره هستند.

 

پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید : تسلط در زبان انگلیسی با روشی مهیج

ارتقاء گرامر

۲٫ point of view (تشخیص نقطه نظر) –از لحاظ گرامری هر شخص در زبان انگلیسی سه point of view دارد که هرکدام از آنها می توانند مفرد یا جمع باشند .  آنها شامل: اول شخص مفرد یا جمع، دوم شخص مفرد یا جمع، سوم شخص مفرد یا جمع. ضمایر مناسب در زیر آمده است

اول شخص مفرد…..I

دوم شخص مفرد….you

سوم شخص مفرد…(مذکر)    he  / (مونث)   she  / (خنثی) it

اول شخص جمع….we

دوم شخص جمع…you

سوم شخص جمع….they

 

ارتقاء گرامر

۳٫ ترتیب درست لغات را بکار ببرید- جملات انگلیسی به ترتیب زیر ساخته می شوند.

فاعل←فعل←مفعول

Andrea ran to the door

نمی گوییم

Run to the door Andrea

در کل، حروف تعریف قبل از صفات قرار می گیرند و صفات قبل از اسم ها می آیند وآن را توصیف می کند.

توصیف کننده ها در زبان انگلیسی همیشه باید تا جای ممکن در نزدیکی اسم قابل توصیف قرار گیرند. برای مثال:

Frank  quickly  mailed   the  long  letter

فاعل← قید← فعل← حرف تعریف← صفت ←مفعول

پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید : تقویت گرامر در یادگیری زبان انگلیسی با اپلیکیشن English Grammar Test

ارتقا گرامر

۴٫ افعال صرفی بجا و مناسب- انگلیسی از لحاظ فنی تنها زمان حال(به عنوان مثال I like) و گذشته(I liked)  را صرف می کند .

این بدین معناست که افعال انگلیسی تنها این افعال(دارای فرم ها و یا پایان مختلف) را صرف می کنند. با این حال دیگر زمان افعال ، همچون آینده (I will like)  با کمک حالت، لغات معین کننده زمان(همچون tomorrow) و لغات و افعال کمکی ایجاد می شوند.  به عنوان مثال با استفاده از فعل (to be) برخی از زمان های اصلی فعل در انگلیسی شامل موارد زیر است:

حال ساده(فعل غیر صرفی و یا فعل + s/es در سوم شخص ):

I go, you go, she/he/it goes

we go, you go, they go

*حال استمراری (am/is/are+ present participle):

I am going, you are going, he/she/it is going

we/you/they are going

حال کامل(has/have + past participle):

I, you have gone

he/she/it has gone

we/you/they have gone

 

گذشته ساده(فعل+  edبرای افعال با قاعده):

I/you/he/she/it/we/you/they +went

to go  یک فعل بی قاعده است بنابراین برای گذشته شدن ed  نمی گیرد.

گذشته استمراری(was/were + present participle):

I was going, you were going, he/she/it was going,

گذشته کامل(had + past participle):

I/you/he/she/it/we/you/they had gone

 

آینده ساده(افعال غیر صرفی+ will):

I will go/you will go/she will go/he will go/ it will go/ we will go/ you wil go/ they will go

 

*آینده استمراری(will be + present participle):

I will be going/you will be going /she will be going/he will be going/ it will be going/we will be going

/you will be going/they will be going

* آینده کامل(will have + past participle):

I/you/he/she/it/we/you/they will have gone

 

ارتقا گرامر

۵٫ علامت گذاری درست جملات- علامت گذاری بخش مهمی از زبان محسوب می شود.  زیرا شروع، توقف، مکث، و ارتباط  ها را نشان می دهد.

حرف اول هر جمله و حرف اول تمام اسامی خاص(نام افراد و یا مکان) را با حروف بزرگ بنویسید.

نشانه های علامت گذاری اصلی در زبان انگلیسی و کاربرد های اصلی آنها عبارتند از :

 • کاما(,):با استفاده از کاما افکار، ایده، عناصر و بندهای  مستقل را از هم جدا می کنیم
 • نقطه(.): نشان دهنده پایان جمله است.
 • نقطه ویرگول(;): بند های مستقل در یک جمله و یا عناصر جداگانه در یک لیست را پیوند می دهد.
 • دو نقطه(:) : اقلام یک لیست، توضیحات و یا تعاریف را معرفی می کند.
 • علامت سوال(؟): نشان دهنده مطرح شدن سوالی است.
 • علامت تعجب(!): نشان دهنده تاکید، امر و اظهار و بیان است.
 • آپوستروف(‘): نشان مالکیت و یا نشان اختصار است.
 • علامت نقل قول(“..”): نشان از این است که شما گفتار شخص دیگری را عینا بیان می کنید.
 • خط فاصله(-): برای پیوند دو یا چند لغت مجزا، اعداد و توصیف کننده ها بکار می رود
 • خط تیره(_): برای ایجاد وقفه، قطع یک جمله و یا افزودن یک جمله معترضه بکار می رود.
 • پرانتز(): برای افزودن اطلاعات اضافی، مراجع و یا نقل قول بکار می رود.

 

بخش ۲

تمرین گرامر

پیشنهاد میکنیم این مطلب را ازدست ندهید : یادگیری اتوماتیک زبان انگلیسی با روشی فوق العاده

ارتقا گرامر

۱٫ کتاب های کودکان را بخوانید-  هرچند کتاب کودک نمی تواند همانند  کتب درسی بر طبق گرامر باشد اما آنها برای تدریس  پایه زبان انگلیسی طراحی می شوند و شامل لغات اصلی، املاء، اسم و فعل های باقاعده و بی قاعده، صرف ساده و ساختار جمله هستند. اغلب به کودکان به صراحت گرامر و تکنیک های زبان مادری آموزش داده نمی شود بلکه بجای آن با خواندن و شنیدن مطالب گوینده های بومی آنها زبان را یاد خواهند گرفت.

 

 

ارتقا گرامر

۲٫مطالب گوناگون بخوانید-اینکه چگونه نویسندگان دیگر از زبان استفاده می کنند می توانید درک گرامر خود را بهبود ببخشید.  بر خواندن ژانرها و سبک های مختلف نوشتاری ، همچون ادبیات کلاسیک، متون درسی، علمی-تخیلی، کتب علمی، زندگی نامه ها، وبلاگ ها، مقالات و گفتار تمرکز کنید.

به چگونگی ساخت جملات، ترتیب لغات، املاء و تغییراتی که نویسندگان خلاق ایجاد می کنند توجه کنید.

 • سعی کنید بلند بخوانید طوری که متوجه شوید  چگونه زبان در مکالمه بیان می شود
 • در حالی که متنی را می خوانید، یک دیکشنری و یا  فرهنگ جامع دستی داشته باشید.
 • روزنامه بخوانید، به اخبار رادیو گوش دهید و اخبار تلویزیون و برنامه های روزانه را تماشا کنید

 

ارتقا گرامر

۳٫٫به اینکه دیگران چگونه صحبت می کنند توجه کنید.-  به اینکه دیگران چگونه جملات را می سازند و لغات را در کجای جمله قرار می دهند، چگونه عبارات متداول را می گویند و چگونه لغات را بکار می برند توجه کنید.  زبان انگلیسی قوانین و استثناهای بسیاری دارد. بنابراین اگر سوال دارید از پرسیدن آنها نهراسید.

 •  سعی کنید برای درک چگونگی شکل گرفتن جملات، و بالا بردن دایره لغات خود گفتار دیگران را طوطی وار تکرار کنید
 • بدانید که برخی از انگلیسی زبان ها حتی آنها که زبان مادری آنهاست، فهم درستی از گرامر مناسب ندارند.

 

ارتقا گرامر

۴٫بازی گرامری و لغات را انجام دهید- بازی های آنلاین و اپلیکیشن هایی وجود دارند که شما می توانید  در کامپیوتر و یا تلفن خود دانلود کنید و با استفاده از آن مهارت های گرامری خود را با روشی سرگرم کننده امتحان کنید.  این بازی ها،  بازی های آموزشی هستند که اغلب توضیحاتی را برای جواب های اشتباهی شما در نظر می گیرند، آنچنان که شما با استفاده از اشتباهات خود یاد خواهید گرفت.

 • کتابخانه ها، کتابفروشی ها، و منابع آنلاین نیز دروس گرامری، تمرین وآزمون هایی را ارائه خواهند کرد.

 

ارتقا گرامر

۵٫٫ هر روز نوشتن را تمرین کنید-  هر قانون جدید یا هر لغت جدیدی را که می آموزید، با نوشتن و تمرین آن، گرامر خود را ارتقا دهید.  با نوشتن یک داستان کوتاه، و یا حتی نوشتن و یا جواب دادن ایمیل به دوستان یا خانواده آنها را تمرین کنید.  بر روی مشکلی که ممکن است داشته باشید و یا اشتباهاتی که تکرار می کنید تمرکز کنید.

 • تنها بر چک کننده های گرامر تکیه نکنید. برای اینکه ممکن است اشتباه باشند. دوم اینکه، اگر کار خود را درست نکنید نمی توانید از طریق اشتباهات خود گرامر را یاد بگیرید. اگر شما از یک گرامرچک و یا یک سرویس غلط گیر استفاده می کنید، برای باز بینی تغییرات زمان بگذارید تا بتوانید آنچه که اشتباه می کردید را به درستی یاد بگیرید.

 

بخش ۳

از اشتباهات متداول بپرهیزید

ارتقا گرامر

۱٫  تفاوتی که بین لغات گیج کننده وجود دارد را بیاموزید-  در انگلیسی حتی با وجود داشتن معانی متفاوت لغات بسیاری وجود دارد که از نظر ظاهر،  صدا، و یا املاء مشابه هستند. همنگاره ها در انگلیسی( لغاتی که املای یکسان دارند)، هم آواها( لغاتی که مشابه تلفظ می شوند)، heteronym (لغاتی که املای یکسان اما معانی و تلفظ متفاوتی دارند)،homonyms(لغاتی که املا و تلفظ یکسان دارند)، این لغات، لغاتی هستند که موجب سردرگمی بسیار می شوند و متداول ترین اشتباهات را به وجود می آورند.  این اشتباهات متداول را به یاد داشته باشید زیرا به شما کمک می کند تا از ایجاد مکرر این اشتباهات  پرهیز کنید.

اشتباهات متداول  در یادگیری زبان انگلیسی شامل:

 • It’s (که مخفف it is است) و its (یک ضمیر ملکی است).
 • ترکیب they’re( مخفف  they are)، their( یک ضمیر ملکی است) و there (قید مکان) است.
 •  you’re(مخفف you are) و your(ضمیر ملکی ) است که گاهی  بطور نادرست استفاده می شود.
 • سر درگمی در لغت too(به معنی همچنین)، to(حرف اضافه )و two( یک عدد ترتیبی)
 • استفاده نادرست ازthen(به معنی در آن زمان ) و than(استفاده برای مقایسه).
 • استفاده نابجا از lie(یعنی قرار گرفتن در حالتی افقی)، و lay( که یعنی قرار گرفتن چیزی در یک موقعیت افقی)
 • Farther (به همراه فاصله مکانی بکار می رود) و further (بکار می رود برای فواصل فضایی و استعاری).

ارتقا گرامر

۲٫ بکار بردن درست علامت گذاری ها- علامت گذاری نامناسب می تواند، مفهوم شما را گیج کننده و یا اشتباهی برساند.علامت گذاری های بسیاری هستند که می توانند به اشتباه در زبان انگلیسی بکار رود. این علامت گذاری ها شامل:

 • جمله ترکیبی- در جایی است که هیچ علامت گذاری مجزایی در جمله واره های مستقل یک جمله وجود ندارد
 • کامای پیوندی– در یک جمله، بدون یک حرف ربط همپایه،  دو جمله واره مستقل با استفاده از کاما به هم  متصل می شوند.
 • استفاده از آپستروف S برای نشان دادن جمع نادرست است(آپستروف ها برای مخفف کردن و یا نشان دادن مالکیت بکار می روند نه برای جمع)
 • استفاده مناسب از علامت نقل قول ها- می بایست تنها برای نشان دادن نقل قول مستقیم بکار رود که بطور مستقیم همان چیزی را که فرد می گوید بیان می کند.

 

ارتقا گرامر

۳٫ از ساختار معلوم انگلیسی استفاده کنید- در ساختار معلوم، فاعل  چیزی است که کار را انجام می دهد، اما در ساختار مجهول از طریق نیروی بیرونی آن عمل انجام می شود. در حالیکه استفاده از ساختار مجهول می تواند مشکلی نباشد اما می تواند جمله ای نامفهوم بسازد.

 بنابراین شما باید در بیشتر موارد از ساختار معلوم استفاده کنید. اما اینکه گاهی برای تاکید چیزی  از ساختار مجهول استفاده کنید قابل قبول است. به عنوان مثال اینکه چگونه ساختار  معلوم و مجهول بر عناصر مختلفی از جمله تاکید می کنند توجه کنید.

 • در جمله معلوم” I paid the bill” تاکید بر کاری است که فاعل انجام داده است .
 • در جمله مجهول” the bill was paid by me “تاکید بر کسی است که صورت حساب را پرداخته.

 

ارتقا گرامر

۴٫از ضمایر انعکاسی به درستی اسفاده کنید- ضمایر انعکاسی شامل

myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, yourselves, and themselves

این ضمایر را می توانیم بطور انعکاسی و یا بطور تشدیدی بکار ببریم. ضمایر انعکاسی فقط به عنوان مفعول یک جمله بکار می روند و تنها زمانی است که فاعل و مفعول یکی باشند.  ضمایر تشدیدی برای تاکید در یک جمله بکار می روند و تقویت  کننده این مطلب است که عمل را فاعل انجام داده است.  برای اینکه بدانیم ضمیر استفاده شده صحیح است یا نه، بخاطر داشته باشید اگر ضمیر را حذف کنیم و همچنان یک جمله باشد و مفهوم داشته باشد  ، ضمیر استفاده شده ضمیر تشدیدی است.   اگر ضمیر را نتوان بدون تغییر معنی جمله حذف کرد ، ضمیر استفاده شده ، ضمیر انعکاسی است.

 • ضمیر انعکاسی :

“I pinched myself to see if I was dreaming

 • ضمیر تشدیدی:

“She individually picked each gift herself”

 • ضمیر انعکاسی :

He asked himself how he’d feel in that situation””

 • ضمیر تشدیدی:

“I myself don’t know how I’d react”

بخش ۴

یافتن منابع قابل اطمینان

این مطلب عالیه حتما بخونید :بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل

ارتقا گرامر

۱٫کلاس بروید و یا اینکه معلم خصوصی بگیرید ویا از یک معلم سوال کنید- یکی از بهترین راه های درک شما از عناصر زبان گرامر پایه، کمک گرفتن ازشخصی است که شایستگی آموزش داشته باشد. در اکثر کالج های محلی ، دوره های زبانی برگزار می شود و یا اینکه می توانید از دانشجویان و یا فارغ التحصیلان زبان انگلیسی بپرسید که آیا مایل هستند معلم خصوصی شما شوند.

ارتقا گرامر

۲٫ کتاب های گرامر و کتاب های راهنمای سبک های نگارشی را بخوانید-  گرامر و سبک های نگارشی  به دو شکل وجود دارند:

راهنمای توصیفی که شرح می دهد چگونه مردم صحبت کنند، و راهنمای تجویزی، که به مردم می گویدچگونه باید صحبت کنند.  با این حال زبان تغییر می کند و تکامل می یابد و قوانین انگلیسی همیشه  یکسان نمی مانند. راهنماهای نگارشی بسیاری وجود دارد که روش های مختلف گرامر کاربردی را توصیه می کند، این فکر خوبی است که چندین بار آنها را بخوانید.  این کار ایده های مختلفی را در املای رویکردی(همانند آمریکایی در مقابل بریتیش )، نحو و سبک های نگارش  ارائه می دهد و به شما ایده ای بهتر در اصول گرامری ارائه می دهد و به شما نشان می دهد کجای زبان سازگار و کجای آن غیر قابل انعطاف است. برخی از کاربردهای بسیار گسترده از راهنمای سبک ها ی نگارشی شامل:

  The Chicago Manual of Style*

که اغلب در علوم اجتماعی و مجلات تاریخی بکار می رود

The Modern Language Association (MLA) style *

که اغلب در علوم انسانی، مطالعات زبان و مطالعات فرهنگی بکار می رود.

The Associated Press (AP) style,*

که بیشتر توسط اخبار و بازارهای رسانه ای بکار می رود.

*The American Psychological Association (APA) style”

بیشتر برای علوم طبیعی و زیستی ، مجلات علمیو علوم اجتماعی بکار می رود.

ارتقا گرامر

۳٫منابع آنلاین را بیابید-  با وجود در دسترس بودن منابع در کتابخانه ها ، اینترنت سرشار از بازی های معتبر، درس ها، تمرین ها، تست ها و راهنماهای گرامری است. همچنین بیشتر دانشگاه ها منابع گرامری، اسپل، نحو و اشتباهات متداول را (از طریق اینترنت) ارائه می دهند.

 • Purdue OWL، یک منبع عالی از دروس و توصیه های متفاوت در سبک نگارشی است

 

 

مترجم: صفورا قناد سبزواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link