زبان انگلیسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
[distance type=”5″]

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی , بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی , یادگیری یک زبان جدید هیچ وقت یک کار راحت نبوده , مطمئنا تا کنون روشهای متفاوتی را امتحان کردید و نتیجه دلخواه خودتان را نگرفته اید و هر دفعه انگیزه تان را از دست داده اید , از طرفی هم به دلیل نیاز ضروری به یادگیری یک زبان دیگر نمیتوانسته اید آن را کنار بگذارید . اما راه حل چیست ؟ ما راه های متفاوتی را امتحان کردیم و  پی بردیم کدام مسیر راحت تر  و موثر تر است و توانستیم فرمولی ساده و جذاب را طراحی کنیم , فرمولی که هم ساده باشد و هم انگیزه را در یادگیری زبان انگلیسی افزایش دهد .

زمانها در زبان انگلیسی
[distance type=”5″][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”با یادگیری هر زبان تازه درهای جدیدی را به روی خود بگشایید .”]

امکان تحصیل در دانشگاه های معتبر جهان، آشنایی با زبان جهانی علم، بوجود آمدن فرصت های شغلی بهتر، فراگیری راحت تر علوم مختلف مثل علم کامپیوتر، سهولت در سفر به کشورهای دیگر و ایجاد بسترهای جدید برای تجارت جهانی، از فواید ارزشمند یادگیری زبان دوم است به علاوه با یادگیری زبان جدید از دوستان و همکارانتان سبقت بگیرید .

[distance type=”5″][distance type=”4″]

راحت , جذاب و هیجان انگیز یاد بگیرید

پکیج DeepEnglish.ir برا اساس داستانهای واقعی انگلیسی ساخته شده است که شما به هر داستان با سرعت های متفاوتی گوش میدهید. به دلیل داستانی بودن درس ها خسته نمیشوید و با انگیزه می مانید . سرعت های متفاوت بیان داستانها از طرفی و لهجه اصیل گوینده از طرفی دیگر باعث پیشرفت روز به روز شما در یادگیری زبان انگلیسی میشود.

[distance type=”2″]
راحت و جذاب
[distance 0=””]
[distance type=”2″]
برنامه ریزی یادگیری زبان
[distance 0=””]
[distance type=”5″]

برنامه ریزی هدفمند برای پیشرفت شما

برای پیشرفت شما برنامه ای طراحی کرده ایم که شما بعد از شروع دوره در این برنامه قرار میگیرید . این برنامه به گونه ایست که شما زمانتان را در اختیار میگیرد و لازم نیست دوباره برای یادگیری زبان انگلیسی برنامه ریزی کنید . در کنار این برنامه همراه شما هستیم و در هر کجا مشکلی داشتید میتوانید با ما در میان بگذارید .

[distance type=”5″]
[distance type=”5″]

این دوره مناسب چه کسانی است ؟

اگر مدت زیادی صرف یادگیری زبان کرده اید اما هنوز پیشرفتی نداشته اید .
اگر دوست دارید در جمع دوستانتان به راحتی صحبت کنید .
اگر از سایر روش های خسته کننده یادگیری زبان خسته شده اید .
اگر بدنبال روشی جذاب و راحت هستید که با انگیزه بمانید .
اگر برای شما مهم هست که در سفرهای کاری و تفریحی به راحتی ارتباط برقرار کنید.
اگر حس میکنید وقت آن رسیده است که از دوستان و همکارانتان جلو بزنید .پس DeepEnglish.ir مناسب شماست .

[distance type=”5″]
[distance type=”2″]
زمانها در زبان انگلیسی
[distance 0=””]
[line][latestfromblog type=”eight”]
[line 0=””][distance type=”3″][maxtitle type=”5″ maxtitle_content=”چه کار میکنیم”]

ما دوست داریم شما پیشرفت کنید , برای همین واستون برنامه ریزی کردیم و درس های خیلی عالی رو آماده کردیم و  کنار شما هستیم تا شما هر روز پیشرفت کنید . متد DeepEnglish.ir موثر ترین متد یادگیری زبان انگلیسی و هر زبان دیگریست .

[distance 0=””][our_process process_item=”%5B%7B%22process_title%22%3A%22%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-smile-o%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%2C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%AC%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20.%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-phone%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%20%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-calendar%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22process_content%22%3A%22%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%2C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-history%22%7D%5D”][distance type=”4″]
[distance type=”4″]
[distance type=”2″]
یادگیری زبان انگلیسی یک نیاز

یادگیری یک زبان جدید, چیزی که کم پیش میاد کسی توی زندگیش اونو حس نکنه . زیاد بودن اطرافم دوستانی که هیچ وقت توی مدرسه  درس زبان انگلیسی رو نمیخوندند و همیشه نمره به درد بخوری نمیگرفتن . ولی همشون دوست داشتن که به زبان انگلیسی مسلط باشن و راحت صحبت کنن . حتی یه نفری رو میشناختم که سواد آنچنانی نداشت ولی به من میگفت دوست داره انگلیسی رو یاد بگیره و راحت انگلیسی صحبت کنه . به نظرتون این شور و علاقه  به یادگیری زبان انگلیسی و تسلط توی اون از کجا میاد . به نظر من که یه حس نیازه . در روزگاری زندگی میکنیم که هیچ وسیله رو پیدا نمیکنید که نوشته انگلیسی روش نباشه .  موبایل , تبلت , کامپیوتر , اینترنت , لوازم خانگی , خودرو و … خلاصه همه چیز . روزگاری هستیم که اگه هر کس بخواد به این موضوع نگاه با تامل نداشته باشه , زود از دوستان و همکاران خودش عقب میمونه . کم نبودن رئسای شرکتهایی که دیدم و عامل موفقیتشون همین دونستن زبان انگلیسی بوده . مدیرانی که  نیاز  به یادگیری زبان انگلیسی رو زودتر از بقیه احساس کردند و  زبان انگلیسی رو یاد گرفتن  و بعد از دیدن تاثیر اون ,حتی بعدش چند تا زبان دیگه رو هم یاد گرفتن . اما چه نیازی بوده که این مدیران به این تکاپو افتادن ؟ جواب این سوال یک کلمه هست  .ارتباط  . یکی از مدیران که دوست من بود به من میگفت که توی هر نمایشگاه خارجی که شرکت کرده تونسته بود برای گرفتن نمایندگی با اونا جلسه داشته باشه و طرفهای خارجی رو کاملا راضی نگه داره . تونسته بود درخواست های همکاری ایمیل کنه و راجع به هر جزییاتی خودش با مسئولین شرکت خارجی گفت و گو کنه . اما فقط مدیران یک مثال کوچک از این نیاز بود .  دانشجویانی که میبینم , همه منابع خودشون رو از کتاب های مرجع  به زبان اصلی انتخاب میکنند . چرا ؟ چون پیشرفت امروز خیلی سریع تر از اونیه که منتظر بمونیم تا کتابها ترجمه بشن و وقتی یک کتاب ترجمه بشه منابع به روز تری معرفی خواهند شد . زمانی که خودم دانشجو بودم  برای درس پروژه با یه دکترای کامپیوتر خارج از ایران ارتباط ایمیلی داشتم , نکاتی رو به من میگفت که استاد خود ما که در بلژیک هم تحصیل کرده بود نمیدونست . یه نکته خیلی جالب اینجاست که دوستان هنرمند برای من تعریف میکنند که یادگیری زبان انگلیسی برای انها هم یک نیاز اساسی شده . حس میکنم این که بیام و بگم یادگیری زبان انگلیسی یه نیازه تکرار مکررات باشه چون هر کس این ضعف رو توی زندگی خودش حس کرده . این که یه  جمله به زبان انگلیسی رو متوجه نشید و مجبور باشید کمک بگیرید رو همه تجربه کردن . ولی خب تصمیم با خودتونه اونی باشید که ازش بخوان معنی یه جمله رو بگه یا اونی باشید که از یکی دیگه بخواد که کلمه ای یا جمله ای رو براش معنی کنه .

[distance type=”3″]
یادگیری زبان انگلیسی به روش راحت , آسان انگلیسی یاد بگیرید .

چرا اکثر ما دنبال یادگیری زبان انگلیسی نمیریم ؟ چرا اکثرا بعد از چند ترم کلاس , کلا بی خیال یادگیری زبان انگلیسی میشیم ؟ مگه ما نبودیم که حس میکردیم یادگیری زبان انگلیسی لازمه ؟ پس چرا الان بیخیال شدیم و دنبالش نمیریم . آیا اشتباه فکر میکردیم که باید حتما زبان انگلیسی رو یاد بگیریم ؟ یا اینکه مسیر اشتباهی رو برای رسیدن به این نیاز ( یادگیری زبان انگلیسی ) اشتباه انتخاب کرده بودیم ؟

مسلما اصلی ترین نکته ای که باید به اون توجه کنید اینه که قبل از هر اقدامی باید هدف داشته باشید . نه فقط برای یادگیری زبان انگلیسی , بلکه برای هر قدمی که برمیدارید باید با یه هدفی اون قدم رو بردارید و یه دو دو تا چهار تایی پشت کارتون باشه . یادگیری زبان انگلیسی هم از این قاعده مستثنی نیست . هدف از یادگیری زبان انگلیسی چی میتونه باشه ؟ خب خیلی چیزا . مثلا یکی فقط دوست داره بتونه فیلمهای روز رو به زبان اصلی ببینه . یکی دوست داره بتونه کتاب بخونه . یکی برای ادامه تحصیل زبان انگلیسی رو یاد میگیره . یکی برای مهاجرت , یکی برای تحقیقات و خیلی چیزای دیگه . میدونید که در هر زبان ۴ مهارت وجود داره : مهارت خواندن ( reading ) , مهارت نوشتن (writing), مهارت صحبت کردن ( speaking ), مهارت گوش کردن  (listning )   , متناسب با هدفی رو که دارید باید روی این ۴ مهارت وقت بزارید . مثلا کسی که هدفش بیشتر مطالعه کتاب هست خب به reading  بهتری نیاز داره , ولی اگه هدفتون گرفتن مدارک زبان مثل آیلتس (ielts)  یا تافل ( tofel)   هست باید روی هر چهار مهارت زمان بزارید و هر چهار مهارت رو تقویت کنید.  البته منکر این نمیشیم که یادگیری زبان انگلیسی کار سختی هست . ولی میشه از سختیش کم کرد .  مثلا خود ما تلاش کردیم با استفاده از داستانهای کوتاه برای یادگیری زبان انگلیسی  این سختی رو کم کنیم و یه مقدار جذابیت به اون ( یادگیری زبان انگلیسی ) بدیم که کشش برای زبان آموز اینجاد کنه . یکی دیگه از مواردی که باعث میشه زبان رو نیمه کاره رها بشه انگیزست . انگیزه ای که برای شروع خوب بود ولی خب تقویت نشده و از دست رفته . برای افزایش انگیزتون میتونید به مقالات ما در خصوص انگیزه یه سر بزنید .همچنین برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی و تقویت مهارت های مختلف زبان مقالات خیلی کاربردی و خوبی در وب سایت deep english  موجوده میتونید از اونها استفاده کنید .

[distance type=”2″][line][maxtitle type=”5″ heading=”3″ maxtitle_content=”چه چیز باعث شده ما بهتر از دیگران باشیم ؟”][distance type=”2″]
[iconbox type=”11″ icon_title=”برنامه ریزی روزانه” iconbox_content=”برنامه ریزی روزانه برای یادگیری زبان , کاری که کمتر موسسه ای برای مشتریان خود انجام میدهد .” icon_name=”sl-calendar”][distance 0=””][iconbox type=”11″ icon_title=”راهنمایی های فارسی” iconbox_content=”برای استفاده راحتتر دوره , فایلهای صوتی و تصویری آموزشی تهیه شده تا شما به راحتی از آنها استفاده کنید .” icon_name=”sl-map”]
[iconbox type=”11″ icon_title=”برای هر سطی از زبان” iconbox_content=”سرعت های متفاوت برای فهم بیشتر به اضافه متن داستان برای تاثیر بیشتر فقط در DeepEnglish.ir میبینید .” icon_name=”sl-people”][distance 0=””][iconbox type=”11″ icon_title=”گارانتی اثر بخشی” iconbox_content=”100 % گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم اثر بخشی محصول مورد نظر بدون هیچ پرسشی” icon_name=”sl-layers”]
[iconbox type=”11″ icon_title=”داستانهای کوتاه جذاب” iconbox_content=”داستانهای کوتاه و جذاب انگلیسی برای افزایش انگیزه شما دوست عزیز تا راحتی یادگیری زبان را ببینید .” icon_name=”fa-flask”][distance 0=””][iconbox type=”11″ icon_title=”پشتیبانی ۲۴ ساعته” iconbox_content=”در تمام ساعات روز آماده پاسخ گویی به سوالات و مشکلات شما زبان آموزان گرامی هستیم .” icon_name=”sl-call-out”]
[distance 0=””][webnus-divider type=”7″ lspan=”نظرات” rspan=”زبان آموزان ما” color=”#77da55″][distance 0=””]

رضایت صد در صد مشتریان از محصول ما نشان اعتماد این عزیزان به ماست . ما خوشحالیم که توانسته ایم برای این عزیزان مقبول واقع شویم , برای مشاهده نظرات بیشتر میتوانید به صحفه محصول مراجعه فرمایید .

[distance 0=””][testimonial_slider type=”penta”][testimonial_item name=”حسین” img=”1319″ testimonial_content=”برای من به شخصه خیلی جالب بود این روش , هر روز یک داستان جدید , هر روز یک موضوع جالب , اصلا به چشم یادگیری زبان بهش نگاه نمیکردم , برای من راحت شده بود چون قرار بود روزی یک داستان بخونم .” second_social=”instagram”][testimonial_item name=”سهیل” img=”1320″ testimonial_content=”حس میکنم بعد از کار کردن با این روش زمانم رو جاهای اشتباهی هدر دادم , اگه از اول اومده بودم سراغ همین روش خیلی جلو می افتادم , ولی خب بازم خوبه پیدا کردم راه درست رو وگرنه بازم نمیدونستم چه کار باید بکنم” first_social=”instagram” second_social=”linkedin” third_social=”vimeo” fourth_social=”pinterest”][/testimonial_slider][distance type=”2″]
[distance 0=””][webnus-divider type=”7″ lspan=”تعیین سطح” rspan=”درخواست رایگان” color=”#77da55″]
[distance 0=””][distance type=”5″]

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link