ترجمه مقالات علمی و دانشگاهی و کتاب به زبان فارسی و انگلیسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
[distance type=”5″][distance type=”5″][distance type=”5″]
[distance type=”2″][iconbox type=”13″ icon_title=”ترجمه وب سایت ” iconbox_content=”تا حالا دیده بودید یه گروه طراح و برنامه نویس وب سایت کار ترجمه وب سایت هم انجام بدن , حالا ببینید .” icon_link_text=”کلیک کنید” icon_link_url=”https://deepenglish.ir/2018/07/13/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%85/” icon_name=”fa-desktop”][distance type=”2″]
[distance type=”2″][iconbox type=”13″ icon_title=”ترجمه کتاب ” iconbox_content=”ما برای ترجمه کتاب در زمان کم و کیفیت عالی روش ویژه ای داریم. اگه میخواید بدونید کافیه کلیک کنید .” icon_link_text=”کلیک کنید” icon_link_url=”https://deepenglish.ir/2018/07/13/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/” icon_name=”icon-book-open”][distance type=”2″]
[distance type=”2″][iconbox type=”13″ icon_title=” ترجمه پایان نامه ” iconbox_content=”اگه میخواید پایان نامه خودتون رو به زبان انگلیسی ترجمه کنید و برای ژورنال های ISI بفرستید خب زمان رو از دست ندید دیگه” icon_link_text=”کلیک کنید” icon_link_url=”https://deepenglish.ir/2018/07/13/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/” icon_name=”fa-language”][distance type=”2″]
[distance type=”2″][iconbox type=”13″ icon_title=”ترجمه مقالات دانشجویی
” iconbox_content=”ترجمه روان و تخصصی مقالات دانشجویی و مقالات تخصصی ژورنال های معتبر توسط افراد متخصص” icon_link_text=”کلیک کنید” icon_link_url=”https://deepenglish.ir/2018/07/13/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/” icon_name=”fa-mortar-board”][distance type=”2″]
[distance]

سفارش ترجمه

برای ارسال سفارش ترجمه از دکمه زیر استفاده کنید .

[distance]
[distance type=”2″][subtitle subtitle_content=”ترجمه
قیمت و هزینه“][distance]
[pricing-tables type=”6″ price=”۱۸ تومان” period=”کلمه” footer_text=”*متون عمومی * محتوای وبلاگ‌ * سایت‌ غیرتخصصی” button_text=”ارسال سفارش” button_url=”#” title=”پلن عمومی” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%22%7D%5D” heading_bg_color=”#e0e6e7″ heading_text_color=”#018baf”][distance][pricing-tables type=”6″ price=”۲۷ تومان” period=”کلمه” footer_text=”*پروژه و تمرین دانشگاهی*محتوای تخصصی *ترجمه سایت‌های تخصصی” button_text=”ارسال سفارش” button_url=”#” title=”تخصصی نقره ای” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%22%7D%5D” heading_bg_color=”#a8d9e7″ heading_text_color=”#018baf”][distance][pricing-tables type=”6″ price=”۳۶ تومان” period=”کلمه” footer_text=”*متون تخصصی چاپ در ژورنال‌ها *پایان نامه‌ دانشگاهی *ترجمه‌های شرکتی و بازرگانی” button_text=”ارسال سفارش” button_url=”#” title=”پلن تخصصی طلایی” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%22%7D%5D” heading_bg_color=”#59c5e5″ heading_text_color=”#ffffff”][distance]
[distance type=”2″][maxtitle type=”4″ maxtitle_content=”پروسه ترجمه در دیپ انگلیش”][distance]
[buy_process process_item=”%5B%7B%22process_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-hand-o-up%22%2C%22line_flag%22%3A%221%22%2C%22process_style%22%3A%22default%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%B4%D9%87.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-key%22%2C%22line_flag%22%3A%222%22%2C%22process_style%22%3A%22default%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-database%22%2C%22line_flag%22%3A%223%22%2C%22process_style%22%3A%22featured%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D9%85%20.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-cog%22%2C%22line_flag%22%3A%224%22%2C%22process_style%22%3A%22default%22%7D%2C%7B%22process_title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%22%2C%22process_content%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%DA%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%B4%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-thumbs-o-up%22%2C%22line_flag%22%3A%225%22%2C%22process_style%22%3A%22default%22%7D%5D”]
[distance type=”5″][subtitle subtitle_content=”چرا ما را انتخاب میکنند؟”][distance]
[iconbox type=”12″ icon_title=”مترجمین متخصص ” iconbox_content=”مترجمین ما از فارق التحصیلان دانشگاههای برتر کشور در همه رشته ها هستند و آماده اند تا متون شما رو با بهترین کیفیت ترجمه کنند” icon_name=”sl-diamond”][distance type=”2″][iconbox type=”12″ icon_title=”اعتماد در زمان تحویل ” iconbox_content=”افتخار ما تحویل ترجمه ها به مشتریانمون در زمان تعیین شده میباشد . یکی از مهمترین فاکتورها برای ترجمه به وقت بودنه که در انتها به چشم میاد” icon_name=”li_clock”][distance type=”2″]
[iconbox type=”12″ icon_title=”قیمت منصفانه ” iconbox_content=”با وجود کیفیت عالی ترجمه ها قیمت های ما جوری تعیین شده تا هزینه زیادی رو بر دوش مشتریانمون نزاره و مشتریانمون رو خیلی توی دردسر نندازیم” icon_name=”li_banknote”][distance type=”2″][iconbox type=”12″ icon_title=”تضمین بازگشت وجه” iconbox_content=”تمام پلن های ترجمه ما دارای گارانتی بازگشت وجه میباشند و چنانچه قبل از ترجمه تمایل به کنسل کردن داشته باشید خیلی راحت میتونید به ما بگید .” icon_name=”sl-badge”][distance type=”2″]
[iconbox type=”12″ icon_title=”پشتیبانی خفن ” iconbox_content=”پشتیبانی عالی و کامل و ۲۴ ساعته در طول ۷ روز هفته به صورت مستقیم و تلفنی برای رفع مشکلات احتمالی و جلب رضایت مشتریان عزیزمون” icon_name=”sl-earphones-alt”][distance type=”2″][iconbox type=”12″ icon_title=”توانایی بپیاده سازی ” iconbox_content=”مترجمین ما توانایی ترجمه و پیاده سازی پروژه های شما رو به بهترین شکل دارند و لازم نیست شما برای پیاده سازی دنبال جای دیگه باشید .” icon_name=”sl-layers”][distance type=”2″]
[distance]
[distance type=”5″][maxtitle type=”4″ maxtitle_content=”نظرات مشتریان“][testimonial_slider type=”tetra”][testimonial_item name=”حسین احمد لو” img=”6255″ subtitle=”ux designer” testimonial_content=”خیلی خوب و به موقع , ما چند کتاب رو در دیپ انگلیش ترجمش رو انجام دادیم و کاملا راضی هستیم . اگر هم بخواهیم کتاب دیگه ای رو شروع کنیم دیگه دنبال سرچ نمیریم و مستقیم میایم دیپ انگلیش . ممنون از آقای خندان و کیفیت کار شرکتشون و علی الخصوص آن تایم بودنشون”][testimonial_item name=”سهیل رحیمیان” img=”6277″ subtitle=”میکروبیولوژیست” testimonial_content=”اول تشکر بابت کیفیت و سرعت ترجمه ای که برای ما انجام دادید. خوشحالم خیلی درگیر این مقاله دانشجویی که داشتم نشدم و به شما سپردم و با خیال راحت باقی کارها رو انجام دادم .”][testimonial_item name=”پوریا ” img=”6276″ subtitle=”مهندس کامپیوتر” testimonial_content=”خیلی ممنون از شما . یه لطفی که در حق ما کردید رو جاهای دیگه نبود پیاده سازی بود .جایی رو پیدا نکردم که هم ترجمه انجام بده هم پیاده سازی که شما این لطف رو به من کردید و از باتلاق نجاتم دادید .”][/testimonial_slider][distance type=”2″]
[distance type=”3″]

شروع ترجمه پروژه شما

برای شروع ترجمه پروژتون میتونید کلیک کنید .

[button shape=”rounded” btn_content=”ارسال سفارش” color=”white” size=”medium” border=”true”]
[distance type=”2″]
[distance type=”4″][subtitle subtitle_content=”پشتیبانی ویژه ” border_color=”#f4f3f3″]

پشتیبانی ویژه پنج ستاره ما شامل تمام بخشهایی از ترجمه که شما به آن نیاز دارید . مشاوره قبل از ارسال , انتخاب مترجم و صحبت درمورد جنبه های مختلف ترجمه و مواردی دیگری که لازم است تا شما با ما یا ما با شما در میان بزاریم .

[distance][iconbox type=”21″ icon_title=”24/7 پشتیبانی” iconbox_content=”ما آماده پاسخگویی و گوش دادن به شما در تمام ساعات شبانه روز و در تمام هفت روزه هفته هستیم . چنانچه مشکلی داشته باشید میتونید خیلی راحت با ما در میان بگزارید .” icon_name=”fa-history”][iconbox type=”21″ icon_title=”وب سایت ما” iconbox_content=”میتونید از وب سایت ما برای ارتباط با ما استفاده کنید . وب سایت ما همیشه آنلاین است و هر مشکلی داشتید میتونید از قسمت تماس با ما اون رو به دست ما برسونید .” icon_name=”sl-people”][iconbox type=”21″ icon_title=”پشتیبانی تلفنی” iconbox_content=”خیلی راحت و آسوده میتونید به صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته به صورت تلفنی با ما ارتباط برقرار کنید و جزییات و موارد لازم در خصوص پروژتون رو با ما در میان بگذارید .” icon_name=”sl-phone”][distance type=”5″]
[distance type=”5″][subtitle subtitle_content=”آخرین
مقالات وبلاگ“][latestfromblog type=”nine”][distance type=”2″]
[distance type=”2″][subtitle subtitle_content=”مورد اعتماد
برندهای برتر“][ourclients type=”2″ client_images=”6215,6214,6213,6212,6211,6210,6209”][distance]

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link