Blog image

جملات عاشقانه زبان انگلیسی و قروبون صدقه رفتن به همراه مثال

By : خرداد ۳, ۱۳۹۶ ۰۱ Comment
جملات عاشقانه زبان انگلیسی جملات عاشقانه زبان انگلیسی   اولا” اینكه؛ زبان جدید؛ فرهنگ جدید و زندگی جدید است!پس طبیعتا” در فرهنگ انگلیسی؛ كسی خودش رو برای دیگری؛ به دروغ و تعارف به این شكلی كه ما ایرانی ها معمولا این كار رو برای ابراز محبت
Read more