اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: love


جملات عاشقانه زبان انگلیسی

اولا” اینكه؛ زبان جدید؛ فرهنگ جدید و زندگی جدید است!پس طبیعتا” در فرهنگ انگلیسی؛ كسی خودش رو برای دیگری؛ به دروغ و تعارف به این شكلی كه ما ایرانی ها معمولا این كار رو برای ابراز محبت می‌كنیم؛ قربانی نمیكنه! البته بماند كه ما ایرانی ها كلا” آدمهای با محبتی هستیم ! اما در انگلیسی یه سری عبارتها دارند كه محبت آمیز هستند و برای همین منظور استفاده میشوند . oh darling اوه؛ عزیزم There is a dear یه عزیزی داریم اینجا (نزدیك به قربونت برم خودمون) I’d die for you بمیرم برات I cherish you تو را گرامی میدارم I want a......

ادامه متن