Blog image

نحوه استفاده از فعل get در زبان انگلیسی چگونه است ؟

By : اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶ No Comment
نحوه استفاده از فعل get در زبان انگلیسی چگونه است ؟ استفاده از فعل get در زبان انگلیسی فعل get یکی از پرکاربردترین افعال در محاوره انگلیسی هست که به تنهایی و در ترکیب با افعال دیگه حالت های زیادی رو ایجاد میکنه. این فعل به
Read more