Blog image

مکالمه انگلیسی را به بهترین روش یاد بگیرید . کدام روش بهترین است ؟

By : ژانویه 9, 2017 No Comment
چگونه می توان مکالمه انگلیسی را به روش بهتر یاد گرفت . مکامه انگلیسی , اگر به هر دلیلی می‌خواهید زبانی را یاد بگیرید باید بتوانید در چند زمینه‌ی مختلف از آن زبانِ جدید مهارت پیدا کنید، مثلا مهارت‌های شنیداری، خواندن و درک مطلب، نوشتن، و
Read more