Blog image

پیشنهاد در زبان انگلیسی چگونه است .

By : آوریل 26, 2017 No Comment
پیشنهاد در زبان انگلیسی    در زبان انگلیسی هنگامیکه می خواهید به کسی کمک کنید ، چگونه پیشنهاد می دهید ؟ در زبان انگلیسی روشهای زیادی برای پیشنهاد کمک دادن وجود دارد . عباراتی را که در این زمینه انتخاب می کنیم ، بستگی به موقعیتی
Read more