Blog image

سوالات “هدینگ مچینگ” در ریدینگ جنرال در آزمون آیلتس

By : مارس 1, 2017 No Comment
ايستگاه ايلتس  ??? سوالات "هدینگ مچینگ" در ریدینگ جنرال  معمولاً در بیشتر سوالات ریدینگ جنرال، یک متن داراى سوالات هدینگ دیده می شود.  در بیشتر مواقع، به جز این سوالات،  متن سوال دیگری ندارد.  توصیه ها : اول نگاهی به هدینگ ها بیاندازید و زیر واژگان
Read more
Blog image

چند نکته مهم در مورد Speaking در آزمون آیلتس

By : مارس 1, 2017 ۰۱ Comment
ايستگاه ايلتس : ??? چند نکته مهم در مورد Speaking در آزمون آیلتس: ? سریع صحبت کردن بطوری که در فیلم یا در  نمایشهای تلویزیونی می بینید، اگر با دقت گرامری و کاربرد صحیح   لغت و حروف ربط همراه نباشد از سوی ممتحن یک مانور
Read more