Blog image

نوشتن نامه انگلیسی به همراه مثال, چگونه به انگلیسی نامه بنویسیم ؟

By : می 4, 2017 ۱۶ Comments
نوشتن نامه انگلیسی نوشتن نامه انگلیسی  به استاد , دوست , رسمی ,به شرکت , دوستانه به معلم هیچ فرقی نداره امروز قراره همه رو بررسی کنیم , نامه یکی از قدیمی ترین و اولین  راههای ارتباطی است که انسانها از ابتدا برای ارتباط از آن
Read more
Blog image

نامه انگلیسی , اصطلاحات رایج و پرکاربرد در نامه نگاری به زبان انگلیسی

By : می 3, 2017 No Comment
نامه انگلیسی   عباراتی که بیشتر در شروع نامه انگلیسی , نامه نامه نگاری به زبان انگلیسی به کار برده می شود :   In reply to your letter  = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای برآوردن تقاضا We must apologies for
Read more
Blog image

نامه نگاری انگلیسی چگونه است ؟ (به همراه مثالهای کاربردی )

By : می 2, 2017 ۰۱ Comment
نامه نگاری انگلیسی نامه نگاری انگلیسی , در شروع نگارش یک نامه رسمی انگلیسی ، اگر نام فرد را بدانیم از عبارت Dear Mr … و یا عبارت Dear Ms … استفاده می شود . اما اگر تنها جنسیت فرد را بدانیم برای آقایان از عبارات
Read more