Blog image

مکالمه زبان انگلیسی ,هفت قانون طلایی برای مکالمه بهتر زبان انگلیسی

By : می 11, 2017 ۲ Comments
مکالمه زبان انگلیسی   مکالمه زبان  انگلیسی چگونه صورت می گرد؟ کلی هزینه می کنید، کلاس ‌زبان می رویدی، منابع و کتاب های آموزش انگلیسی می خوانید ، منابع صوتی انگلیسی گوش می هید، ولی هنوز هم نمی توانید انگلیسی صحبت کنید. هنوز هم از یک
Read more