اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: فرمول یادگیری زبان انگلیسی


فرمول یادگیری زبان انگلیسی

فرمول یادگیری در زبان انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی باید از فرمول کسب مهارت پیروی کرد . اما فرمول کسب مهارت برای یادگیری زبان انگلیسی چیست ؟ فرمول یادگیری برای مهارت در زبان انگلیسی به شکل زیر است : یافتن یک آموزگار ، مربی ، الگو یا استاد برجسته تمرین فلسفه کایزن یا همان بهبود یافتن پیوسته و بی پایان برای رسیدن به نتیجه دلخواه یادگیری عمیق در فواصل زمانی معین همین ! خیلی ساده ولی کاملا عملی و قدرتمند یافتن استاد یا الگوی برجسته در آموزش زبان انگلیسی نخستین گام برای کسب مهارت در هر حرفه ای......

ادامه متن