اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: فراموش کردن لغات جدید در زبان انگلیسی


تکنیک‌های حفظ کردن لغات جدید

تکنیک‌های حفظ کردن لغات جدید در یادگیری زبان انگلیسی   تکنیک‌های حفظ کردن لغات جدید #vocabulary :تکنیک‌های بخاطر سپردن لغات جدید (بخش اول) حتما تا کنون با مشکلات زیر مواجه شده اید: لغات بسیاری را حفظ کرده‌اید اما در زمان نیاز، قادر به استفاده از آنها نبوده‌اید. هنگام صحبت کردن معادل انگلیسی یک لغت را فراموش کرده‌اید و همین امر سبب ایجاد مکث در صحبت شما شده است. احساس می‌کنید که روانی کلام شما بواسطه کمبود دامنه لغات ضعیف است و … راه حل تمام مشکلات مشابه، گسترش دامنه لغات است. اما......

ادامه متن