Blog image

ضرب المثل انگلیسی با معادلهای فارسی و ترجمه

By : اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶ No Comment
ضرب المثل انگلیسی   ضرب المثل انگلیسی ,ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود
Read more