اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: شخصیت


اشتباهات خوش آمدید !!!

از اشتباه کردن نترسید از اشتباهاتتون استقبال کنید !  اشتباهات خوش آمدید .  بر روی موفقیت تمرکز کنید . خب خبرهای خوبی داریم , شما به یک نقشه بزرگ نیاز ندارید و شما نیاز ندارید روزی ۸ ساعت زبان گوش دهید. یک هدف و نقشه کوچک, که خیلی راحته , شما نمیتونید شکست بخورید . هر کسی با اون یکی فرق میکنه. ممکنه برای شما خیلی راحت باشه که روزی ۲۰ دقیقه به فایل زبان گوش کنید. ممکنه روزی ۱۰ دقیقه گوش کنید . در هر صورت برای شما راحته ,  متعهد......

ادامه متن