برچست: زمان


time

این که زمان یک سرمایست و دیگه با هیچ چیز جبران نمیشه , برای همه واضحه . همه بزرگان از ابتدا به دنبال مدیریت و استفاده درست از این سرمایه هستند که اگه استفاده نکنید هدر میره و ما فقط میتونیم به گذر اون نگاه کنیم و هیچ کاری از ما برنمیاد .حالا باید از این زمان استفاده کرد , چون اگه استفاده نکنید اونو از دست میدید . برای شروع هیچ وقت دیر نیست , باید به یاد داشته باشیم که شروع کردن از هر چیزی مهمتره . اگه زندگی بزرگان......

ادامه متن