Blog image

زمان اندک مطالعه زبان انگلیسی در تابستان و انتظار بالا از این زمان اندک

By : ژوئن 3, 2017 No Comment
زبان انگلیسی در تابستان و کلاس های زبان تابستانی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در تمام کشورهای غیرانگلیسی زبان و به خصوص ایران همیشه مورد توجه بوده است. در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور قدم بزنید، حتما انبوه تبلیغات کلاس‌های آموزش زبان را
Read more