Blog image

سوالات “هدینگ مچینگ” در ریدینگ جنرال در آزمون آیلتس

By : مارس 1, 2017 No Comment
ايستگاه ايلتس  ??? سوالات "هدینگ مچینگ" در ریدینگ جنرال  معمولاً در بیشتر سوالات ریدینگ جنرال، یک متن داراى سوالات هدینگ دیده می شود.  در بیشتر مواقع، به جز این سوالات،  متن سوال دیگری ندارد.  توصیه ها : اول نگاهی به هدینگ ها بیاندازید و زیر واژگان
Read more