اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: ریدینگ


بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟

معمولاً در بیشتر سوالات ریدینگ جنرال، یک متن داراى سوالات هدینگ دیده می شود.  در بیشتر مواقع، به جز این سوالات،  متن سوال دیگری ندارد.  توصیه ها : اول نگاهی به هدینگ ها بیاندازید و زیر واژگان کلیدی خط بکشید.  هر پاراگراف را بخوانید و یکی از هدینگ ها را برای آن انتخاب کنید. هدینگ مربوطه باید، خلاصه مطلب پاراگراف باشد و چیزی نباید از زیر چتر هدینگ بیرون بزند. زیاد کلی یا زیاد جزیی هم نباشد.  معمولاً دو یا سه هدینگ بیشتر از پاراگراف ها داریم.  کاملاً طبیعی است که هنگامی که به اواسط متن رسیدیم،  برگردیم......

ادامه متن