Blog image

فراموش کردن لغات جدید در زبان انگلیسی

By : مارس 31, 2017 No Comment
فراموش کردن لغات جدید در زبان انگلیسی فراموش کردن لغات جدید در زبان انگلیسی , مطمئنا این اتفاق برایتان افتاده است که دهانتان را باز کرده‌اید تا جمله را به زبان انگلیسی بگویید اما ناگهان کلمه خاصی از یادتان رفته است. در نتیجه نمی‌توانید چیزی بگویید
Read more