برچسب: جملات عاشقانه زبان انگلیسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

جملات عاشقانه زبان انگلیسی و قروبون صدقه رفتن به همراه مثال

اولا” اینكه؛ زبان جدید؛ فرهنگ جدید و زندگی جدید است!پس طبیعتا” در فرهنگ انگلیسی؛ كسی خودش رو برای دیگری؛ به دروغ و تعارف به این شكلی كه ما ایرانی ها معمولا این كار رو برای ابراز محبت می‌كنیم؛ قربانی نمیكنه!
البته بماند كه ما ایرانی ها كلا” آدمهای با محبتی هستیم !
اما در انگلیسی یه سری عبارتها دارند كه محبت آمیز هستند و برای همین منظور استفاده میشوند .
oh darling
اوه؛ عزیزم
There is a dear
یه عزیزی داریم اینجا (نزدیك به قربونت برم خودمون)
I’d die for you
بمیرم برات
I cherish you
تو را گرامی میدارم
I want a lifetime with you
میخوام كل زندگی رو با تو باشم

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link