اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: ترجمه کتاب


ترجمه کتاب

ترجمه کتاب ترجمه کتاب یکی از سخت ترین نوع ترجمه به حساب میاد . از طرفی خیلی حجم مطالب زیاده و ترجمه ۲۰۰ – ۳۰۰ صفحه خیلی ممکنه زیاد به نظر برسه  . در نگاه اول هر کسی به این فکر کنه که چقدر زیاد !!! بعد از حجم قسمت مهم دیگه ای هم هست که به نظر ما مهمتر از حجم کتاب هست و اون نوع ترجمه هست به شکلی که هم لحن و طرز گفتار نویسنده حفظ بشه هم مفهوم به شکل تمام و کمال منتقل بشه . ترجمه کتاب......

ادامه متن