اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

IELTS


آزمون آیلتس

موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس     موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس , سازمان سنجش تنها مرجع صادرکننده مجوز فعاليت جهت برگزاري آزمون هاي بين المللي در ايران مي باشد و فعاليت مراکزي که از اين سازمان مجوز اخذ نکرده اند فاقد اعتبار و غيرقانوني مي باشد. اسامی مراکزی که مجوز برگزاری آزمون IELTS را از این سازمان دریافت کرده اند به شرح زیر است. آزمون آیلتس  , هزینه آزمون آیلتس و موسسات معتبر برگزار کننده آزمون آیلتس هزينه هر آزمون آیلتس : ۹۵۰ هزار تومان موسستات معتبر برگزار کننده آزمون......

ادامه متن