اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

مطالب جذاب


چگونه می‌توانیم بهتر یاد بگیریم

چگونه همه چیز را بار اول یاد بگیریم و کمتر مطالعه کنیم شما یادداشت های خود را مرور می کنید. آنها را دوباره یا برای بار سوم می خوانید. سپس به آزمون می روید و می فهمید که چقدر از مطالب را از دست داده اید. با وجود اینکه همه چیز را سه بار خوانده اید! بسیاری از مدت زمان مطالعه مان به یک دلیل خاص هدر می رود: شما قادر به یادگیری مطالب در اولین بار نیستید. بارها و بارها خواندن اطلاعات مشابه، مانند چسب زخم زدن روی یک آبكش است. ممکن است ریختن......

ادامه متن